*หมดเขตวันที่ 29 ธันวาคม 2565

ENERGY REFROM FAST TECH II

แคปซูล 58L ในตัวรถ

รางหัวฉีด ENERGY

20,000

รางหัวฉีด I-PLUS

22,000

แคปซูล 58L ใต้ท้องรถ

รางหัวฉีด ENERGY

22,000

รางหัวฉีด I-PLUS

24,000

ถังโดนัท 42L ในตัวรถ

รางหัวฉีด ENERGY

22,000

รางหัวฉีด I-PLUS

24,000

ถังโดนัท 42L ใต้ท้องรถ

รางหัวฉีด ENERGY

22,000

รางหัวฉีด I-PLUS

24,000

ENERGY REFROM OBD

แคปซูล 58L ในตัวรถ

รางหัวฉีด ENERGY

25,000

รางหัวฉีด I-PLUS

27,000

แคปซูล 58L ใต้ท้องรถ

รางหัวฉีด ENERGY

27,000

รางหัวฉีด I-PLUS

29,000

ถังโดนัท 42L ในตัวรถ

รางหัวฉีด ENERGY

25,000

รางหัวฉีด I-PLUS

27,000

ถังโดนัท 42L ใต้ท้องรถ

รางหัวฉีด ENERGY

27,000

รางหัวฉีด I-PLUS

29,000

STAG 200 GOOFAST

แคปซูล 58L ในตัวรถ

รางหัวฉีด AC w01

23,000

รางหัวฉีด HANA

26,000

รางหัวฉีด KEIHIN สีฟ้า

28,500

แคปซูล 58L ใต้ท้องรถ

รางหัวฉีด AC w01

25,000

รางหัวฉีด HANA

28,000

รางหัวฉีด KEIHIN สีฟ้า

30,500

ถังโดนัท 42L ในตัวรถ

รางหัวฉีด AC w01

23,000

รางหัวฉีด HANA

26,000

รางหัวฉีด KEIHIN สีฟ้า

28,500

ถังโดนัท 42L ใต้ท้องรถ

รางหัวฉีด AC w01

25,000

รางหัวฉีด HANA

28,000

รางหัวฉีด KEIHIN สีฟ้า

30,500

AC QNEXT PUST

แคปซูล 58L ในตัวรถ

รางหัวฉีด AC w01

28,000

รางหัวฉีด HANA

31,000

รางหัวฉีด KEIHIN สีฟ้า

33,500

แคปซูล 58L ใต้ท้องรถ

รางหัวฉีด AC w01

30,000

รางหัวฉีด HANA

33,000

รางหัวฉีด KEIHIN สีฟ้า

33,500

ถังโดนัท 42L ในตัวรถ

รางหัวฉีด AC w01

28,000

รางหัวฉีด HANA

31,000

รางหัวฉีด KEIHIN สีฟ้า

33,500

ถังโดนัท 42L ใต้ท้องรถ

รางหัวฉีด AC w01

30,000

รางหัวฉีด HANA

33,000

รางหัวฉีด KEIHIN สีฟ้า

35,500

หมายเหตุ: ราคานี้ไม่รวมเติมแก๊ส ไม่รวม vat 7%, ขนาดถังแคปซูลเริ่มต้นที่ 58L ขนาดใหญ่กว่านี้เพิ่ม 1,000 บาท, ขนาดถังโดนัทเริ่มต้นที่ 42L ขนาดใหญ่กว่านี้เพิ่ม 1,000 – 3,000 บาท, ฟรี ใบเอกสารรับรองวิศวกร, อุปกรณ์รับประกัน 2 ปีเต็ม, ปรับจูนฟรี + เซอร์วิสฟรี ตลอดอายุเวลา 2 ปี